De Vereniging voor Freinetpedagogie

 
Op deze website kunt u lezen hoe karakteristiek de aanpak in het freinetonderwijs is.
  • Levend Leren op een natuurlijke manier.
  • Samen met andere kinderen werken en leren.
  • Maar ook zelfstandig.
  • Werken naar eigen belangstelling en vanuit eigen ervaring
  • Samen verantwoordelijk; ook voor onderlinge verhoudingen!
Celestin Freinet  > lees meer...
De Vereniging voor Freinetpedagogie is voor mensen die staan voor vernieuwend onderwijs op basis van de door Celestin Freinet ontwikkelde pedagogie. Vereniging voor freinetpedagogie maakt deel uit van de Internationale Mouvement Freinet en ondersteunt haar leden en aangesloten scholen met onderwijskundige informatie. Ze onderhoudt contacten met universiteiten en hogescholen en draagt zorg voor scholing en begeleiding. De Vereniging voor freinetpedagogie probeert een rol te spelen bij onderwijsvernieuwing in Vlaanderen en Nederland.

Actueel nieuws